SERVIS

Pokud bude zakoupený produkt vyžadovat záruční servis, kontaktujte prosím našeho servisního partnera na níže uvedené adrese a telefonním čísle.

TECHNICKÁ PODPORA
Telefon: +48 62 76 67 770*,
pondělí-pátek 8-18
Email: info@letmerepair.pl
Internetové stránky: www.letmerepair.pl

Při kontaktu se zákaznickým servisem uveďte název nebo napište: model, sériové číslo a datum prodeje.

Pozor! Tato záruka je platná pouze v případě, že existuje správně vyplněný záruční list a původní paragon s datem a místem prodeje.

* Poplatek za spojení s technickou pomocí může být účtován. Ověřte si u Vašeho operatora cenu spojení


Servisní místo:

MĚSTO NÁZEV ADRESA TELEFON


Záruční podmínky

Tato záruka je platná po dobu 2 (dvou) let od data koupě Produktů. Tato záruka je doplněním a žádným způsobem neomezuje ústavní práva spotřebitele.

Záruka na produkt je poskytována výhradně za přísného dodržování zásad provozu a bezpečnostních požadavků stanovených v dokumentaci doprovázejicí produkty. Vyskytnou-li se vady produktu v záruční době, budou odstraněny bezplatně.


Omezení záruky

Tato záruka neplatí jestli:

  • Nezbytné doklady (záruční list a paragon) nebyly dodány nebo informace v nich obsažené jsou nekompletní nebo nečitelné;
  • Sériové číslo produktu je modifikováno, odstraněno nebo nečitelné;

Tato záruka neplatí pokud jsou Produkty vadné následkem:

  • mechanického poškození, vniknutí tekutin nebo jiných cizích těles (včetně hmyzu) do produktu;
  • zasažení bleskem, požáru, povodně, nedostatku větrání a ostatních příčin nezávislých na výrobci;
  • používání produktu v rozporu s návodem k použití;
  • instalace a / nebo používání produktu v rozporu s návodem k použití;
  • opravy nebo adaptace produktu provedené neoprávněnou osobou nebo organizací, s výjimkou autorizovaných servisních partnerů.
  • opravy nebo adaptace produktu provedené neoprávněnou osobou nebo organizací, s výjimkou autorizovaných servisních partnerů.

Tato záruka se neprodlužuje a nezodpovídá za případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené lidem, majetku nebo zvířatům, pokud je tohle následkem nedodržování zásad jednání, úmyslného nebo nedbalého jednání kupujicího nebo třetích osob. Pokud zařízení nesplňuje lokální předpisy, spotřebitel nesmí používat zařízení ani další možnosti.

Tato záruka nezahrnuje pravidelnou údržbu, opravy a výměny součástí způsobené běžným opotřebením, jako jsou: výměna filtru a ostatních součástí s omezenou životností.

Tato záruka se vztahuje na produkty zakoupené pro osobní spotřebu, a ne za účelem zisku.

Pokud jste ztratili záruční list, vytiskněte si ho, a dostavte se k prodejci pro jeho doplnění a orazítkování.

Stáhněte si záruční list