Termeni și condiții

UTILIZÂND ACEST SITE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ CONFORMAȚI ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII.
DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ CONFORMAȚI ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SAU DESCĂRCAȚI MATERIALE DE PE SITE.

Conținutul site-ului

Materialele puse la dispoziție pe acest site, inclusiv materialele din site-urile legate direct sau indirect, accesibile de pe acest site, sunt furnizate „ca atare”, fără garanții de orice tip, expres sau tacite, inclusiv (dar fără a se limita la) garanții de comercializare sau potrivire cu un anumit scop, neîncălcare sau în ceea ce privește funcționarea acestui site sau a conținutului inclus în acesta. Nu garantăm că materialele vor fi lipsite de erori, viruși, informații defăimătoare, ofensive sau vătămătoare. Vă asumați întregul cost al oricăror servicii, reparații sau corecții necesare. Acest site poate include, de asemenea, publicații cu inexactități tehnice sau erori tipografice. În plus, din când în când se aduc modificări informațiilor conținute în versiunile tipărite ale acestor publicații. Aceste corecții și modificări pot fi încorporate pe acest site la o dată anterioară sau ulterioară.

Site-uri web ale terților
Materialele care pot fi accesate de pe site-urile legate nu sunt întreținute de noi și nu suntem responsabili pentru conținutul acestora. Orice trimitere la un site legat sau la orice produs/serviciu al unui terț specific, pe nume, nu constituie sau implică aprobarea acestuia de către noi și vă asumați orice risc cu privire la utilizarea acestuia.

Limitarea răspunderii
În niciun caz, nici afiliații, personalul, agenții sau furnizorii noștri nu vom fi răspunzători pentru orice daune, directe, indirecte, de consecință, punitive, speciale, incidentale sau consecințe de altă natură (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderi comerciale, legate de contracte, profituri, venituri, date, informații) care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau incapacitatea de utilizare a site-ului sau a conținutului său prin sau în conexiune cu acest acord, chiar dacă suntem informați privind posibilitatea unor astfel de daune.

Utilizare personală și drepturi de proprietate intelectuală
Sunteți de acord să utilizați acest site doar în scopuri legale. Puteți descărca o copie a informațiilor găsite pe acest site pe un singur computer, doar pentru uz personal, non-comercial. Nu puteți copia, utiliza, modifica, transmite, distribui, reproduce sau în niciun fel exploata materiale protejate prin drepturi de autor sau proprietate disponibile pe acest site, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres de către proprietarii acelui material. Utilizarea oricărui software disponibil pentru descărcare de pe site este reglementată de termenii acordului de licență aplicabil însoțitor sau inclus în software. Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu și numele comerciale de pe acest site sunt mărci ale proprietarului/ilor respectiv/i și orice utilizare neautorizată a acestora este strict interzisă.

Drepturi de autor
Utilizatorii site-ului pot descărca sau tipări o copie a oricărui material de pe site pentru uz personal, non-comercial, cu condiția să nu modifice materialele în vreun fel și nici să șteargă sau să modifice o licență cu drepturi de autor sau marcă înregistrată. Toate materialele de pe acest site sunt furnizate numai în scopuri legale. Nicio informație de pe acest site nu poate fi copiată, distribuită sau transmisă în vreun fel pentru utilizare comercială. Ne rezervăm proprietatea deplină și drepturile de proprietate intelectuală asupra oricărui material descărcat de pe acest website.

Transmitere informații
Nu dorim să primim informații confidențiale sau de proprietate de la dumneavoastră prin intermediul acestui website. Vă rugăm să rețineți că orice informație sau material trimis la noi va fi considerat ca fiind neconfidențial. Trimițându-ne orice informație sau material, ne acordați o licență nerestricționată, irevocabilă pentru a utiliza, reproduce, afișa, efectua, modifica, transmite și distribui acele materiale sau informații și, de asemenea, sunteți de acord implicit că avem libertatea de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le-ați împărtășit cu orice scop.

Website Midea Italia S.r.l.
Acest site web este controlat și operat de Midea Italia S.r.l. prin intermediul biroului din Milano și este destinat utilizării exclusive în Uniunea Europeană. Nu facem nicio declarație că acest website sau materialele sunt adecvate pentru utilizatorii din afara Uniunii Europene. Cei care aleg să acceseze acest site din alte țări o fac din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor din țara respectivă, dacă și în măsura în care aceste legi sunt aplicabile.

Modificări
Putem modifica, schimba, adăuga sau îndepărta orice porțiune a acestor Termeni și condiții în totalitate sau parțial, fără o notificare individualizată. Continuarea utilizării site-ului web după modificarea acestor Termeni și condiții va constitui implicit acceptarea noilor Termeni și condiții.