Polityka prywatności

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do naszych usług świadczonych na Państwa rzecz. Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe sposób w odpowiedni i wymagany, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami. Dołożymy wszelkich starań, by chronić Państwa informacje przed ujawnieniem, zniszczeniem lub zagubieniem, stosując odpowiednie i skuteczne techniki bezpieczeństwa informacji i procesy zarządzania, a także odpowiadające im środki zabezpieczające. W poniższym Oświadczeniu o ochronie prywatności chcemy dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób będziemy chronić Państwa dane osobowe.

Oświadczenie o ochronie prywatności zaktualizowano dnia 04.04.2022 roku.

Prosimy zapoznać się z całością Oświadczenia o ochronie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie do Oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail określony w niniejszym dokumencie. Korzystając lub decydując się na dalsze korzystanie z naszych produktów i usług, akceptują Państwo treść niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo treści niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, prosimy natychmiast zaprzestać korzystania z naszych usług.

Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna i w związku z tym dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez Państwa zasad ich działania.

 

1  Gromadzenie danych osobowych

Midea Consumer Appliances DMCC z siedzibą w Dubaju (adres: Mazaya business avenue, tower AA1, 4th floor 404), posiada wyłączne prawo do serwisu internetowego funkcjonującym pod adresem internetowym: www.toshiba-lifestyle.com/pl („Strona Internetowa”) i jest administratorem Państwa danych osobowych. Posiadamy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem mailowym:  danish.siddiqui@midea.com.

1.1   Definicja danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, której tożsamość jest określona lub możliwa do zidentyfikowania. Innymi słowy, dane osobowe to wszelkie informacje, które służą identyfikacji konkretnej osoby w sposób bezpośredni lub pośredni.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności w odniesieniu do danych osobowych używany także terminu "dane".

1.2  Okoliczności gromadzenia danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być gromadzone w poniższych przypadkach:

•      Kiedy rejestrują się Państwo jako użytkownik;

•      Kiedy dokonują Państwo zakupu naszego produktu;

•      Kiedy zgłaszają Państwo swój udział w naszym wydarzeniu;

•      Kiedy korzystają Państwo z naszych usług i produktów.

1.3  Zakres gromadzenia danych osobowych

Możemy zarządzać różnymi rodzajami danych osobowych, w tym informacjami podanymi bezpośrednio przez Państwa, a także danymi z Państwa urządzeń i danymi osobowymi wygenerowanymi na podstawie korzystania z usług, w szczególności:

•      Podczas rejestracji lub logowania możemy gromadzić takie informacje jak: adres e-mail, hasło, nick, a także zdjęcie profilowe użyte podczas rejestracji.

•      Podczas pobierania lub używania aplikacji możemy odczytywać informacje na temat Państwa urządzenia mobilnego, takie jak model sprzętu, numer IMEI lub pozostałe numery identyfikacyjne urządzenia, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego i lokalizacja. Możemy również odczytywać informacje na temat wykorzystania przez Państwa innych urządzeń za pośrednictwem Internetu rzeczy (IoT), takie jak model urządzenia, status operacyjny, częstotliwość użytkowania, wykorzystanie wbudowanej kamery. Możemy także odbierać i zapisywać informacje dotyczące Państwa rozmów, nagrań, filmów, zdjęć, itp. zaczerpnięte z Państwa interakcji z urządzeniami w ramach IoT.

•      Podczas korzystania z urządzeń połączonych bądź kontrolowanych możemy gromadzić informacji dotyczące modelu urządzenia, adresu IP, lokalizacji i statusu urządzenia. Gromadzimy dane dotyczące bieżącej lokalizacji, ale nie śledzimy Państwa miejsca pobytu, otwarta aplikacja do lokalizacji może w sposób bezpośredni pozyskiwać informacje dotyczące lokalizacji w celu realizacji takich serwisów jak prognoza pogody, rozpoznawanie otoczenia, czy funkcjonowanie sieci.

•      Podczas korzystania z urządzenia w ramach Internetu rzeczy (IoT) możemy gromadzić informacje, które przekazujesz podczas interakcji głosowych, w tym w nagraniach poleceń głosowych (takich jak np. Państwa pytania, prośby i wskazówek), a także informacje, które otrzymujesz z serwisu (np. odpowiedzi oraz treść).

•      Podczas korzystania z urządzenia w ramach Internetu rzeczy (IoT) możemy wyświetlać w czasie rzeczywistym zapis wideo z kamery za pośrednictwem oprogramowania, a także historyczne nagrania z tego źródła. Mogą Państwo zapisać wideo lokalnie. Aby uruchomić ww. funkcję, możemy w zaszyfrowany sposób przesłać na Państwa aplikację wszystkie filmy zapisane za pomocą kamery. Nie będziemy przechowywać Państwa filmów na naszych serwerach ani wykorzystywać ich w innych celach lub przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim.

•     Podczas korzystania z produktu lub usługi możemy automatycznie odbierać i zapisywać informacje dotyczące Państwa przeglądarki lub komputera lub też klienta aplikacji, takie jak Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki, używany język, datę i czas dostępu, cechy sprzętu lub oprogramowania oraz wykorzystywane przez Państwa dane stron internetowych; jeśli zgłaszają Państwo zapotrzebowanie na obsługę po-sprzedażową, możemy zbierać także takie dane jak Państwa numer telefonu i adres.

•     Abyśmy mogli lepiej poznać sposób działania aplikacji M-smart, możemy wykorzystywać oprogramowanie do analizy urządzeń mobilnych SDK. Możemy zapisywać informacje dotyczące częstotliwości Państwa danych dotyczących użytkowania, uszkodzonych danych, ogólnych danych dotyczących użytkowania, danych dotyczących wydajności, itp. Nie będziemy zestawiać żadnych informacji zapisanych w oprogramowaniu analitycznym z jakimikolwiek Państwa danymi osobowymi.

•     Należy zauważyć, że na podstawie poszczególnych informacji o pojedynczym urządzeniu lub informacji na temat logowania do serwisu nie można zidentyfikować konkretnej osoby. Jeśli połączymy takie dane o charakterze innym niż osobowe z innymi informacjami w celu identyfikacji konkretnej osoby, lub użyjemy ich wraz z danymi osobowymi, takie informacje nie-osobowe będą traktowane jako dane osobowe w czasie ich łącznego wykorzystania, a także przeprowadzimy anonimizację takich danych, chyba że otrzymamy Państwa zgodę, lub o ile nie określono inaczej.

Zgodnie z powyższym, możemy przechowywać informacje o Państwa koncie w bazie danych tak, aby mogli Państwo użyć swoich danych osobowych przy okazji każdej wizyty na Stronie Internetowej lub podczas każdego użycia naszej aplikacji lub innych usług. Państwa dane będą przechowywane na naszym serwerze w postaci plików dziennika i wykorzystywane do celów analitycznych i badawczych. Po przetworzeniu Państwa danych na serwerze, będą one przekazane do naszej bazy danych. Będziemy wykonywać regularne kopie zapasowe danych, aby zapobiec ich utracie w wyniku błędu serwera lub ludzkiej pomyłki oraz usuniemy je niezwłocznie na Państwa prośbę.

 

2   Przetwarzanie danych

2.1. Nasza rola

Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

2.2. Podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane w co najmniej jednym z poniższych celów:

•      Kiedy otrzymaliśmy Państwa zgodę;

•      Kiedy jest to wymagane w celach marketingowych;

•      Kiedy jest to wymagane w celu realizacji umowy, jaką zawarliśmy z Państwem;

•      Kiedy jest to konieczne w świetle przepisów prawa;

•      Kiedy wynika to z naszych praw lub interesów prawnych; Na przykład, aby wdrożyć naszą politykę, zarządzać codzienną działalnością operacyjną, gromadzić dane do analizy, utrzymywać bezpieczeństwo informacji lub zapobiegać oszustwom, lub w razie konieczności, przesyłamy Państwa dane do innych oddziałów naszej spółki).

W zależności od sytuacji, podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Niezależnie od celów przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które posiadamy, w szczególności historię przeglądania stron internetowych, historię aktywności i przekazywanych nam przez Państwa informacji. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treść udostępnianych Państwu treści marketingowych.

2.3   Powody przekazywania przez Państwa danych osobowych

Ogólnie rzecz biorąc, wyrażona przez Państwa zgoda stanowi podstawę prawną do wykorzystywania danych po naszej stronie. Dlatego tak ważne jest, by wyrazili Państwo zgodę za pośrednictwem naszej umowy użytkowania i Oświadczenia o ochronie prywatności, co gwarantuje odpowiednie sformułowanie i wykonanie łączących nas zobowiązań umownych oraz dzięki czemu nasze prawa i interesy prawne są odpowiednio chronione.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy chcą dostarczać nam określone dane. Bez dostępu do niektórych informacji możemy nie być w stanie zrealizować całości lub części naszych zobowiązań wynikających z warunków realizacji usługi lub dostarczać pewnych usług. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z naszych biurem ds. ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych pod ostatnim paragrafem Oświadczenia o ochronie prywatności.

2.4   Cele i metody

Informacje przekazane przez Państwa i zgromadzone przez nas w trakcie świadczenia usług będziemy używać w celu oferowania Państwu naszych usług. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych w celach innych niż wyszczególnione poniżej cele gromadzenia danych.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane w poniższych celach oraz w poniższy sposób:

•  Aby weryfikować Państwa tożsamość i uniemożliwiać dostęp osób nieupoważnionych;

•      Aby oferować nasze usługi lub produkty zgodnie z zawartą z Państwem umową;

•   Aby oferować inne usługi, o jakie Państwo prosili, zgodnie z wymaganiami określonymi w procesie gromadzenia danych;

•     Aby przetwarzać transakcje i komunikować się z Państwem odnośnie do szczegółów takich transakcji;

•      Aby wspierać śledzenie i usuwanie wszelkich błędów w aplikacji;

•      Aby przeprowadzać wewnętrzny audyt, analizę danych lub badania w celu ulepszania naszych produktów i usług poprzez ocenę naszej wydajności;

•      Aby przekazywać Państwa dane naszym partnerom tak, aby mogli wspierać nas w procesie oferowania Państwu naszych produktów i usług;

•      Aby przekazywać Państwa dane innym oddziałom, które prowadzą działania w ramach zarządzania wewnętrznego i zapewnienia wsparcia;

•      Aby zapewniać rzetelność i bezpieczeństwo systemu informatycznego, w którym przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane;

•      Aby analizować i badać wszelkie wycieki danych, działania niezgodne z prawem i przypadki nieuczciwego postępowania;

•      Aby działać zgodnie z odnośnymi przepisami prawa i regulacjami oraz spełniać żądania dotyczące Państwa danych wystosowane w toku postępowań sądowych lub innych czynności prawnych lub narzucone przez organy rządowe.

 

3   Autoryzacja urządzeń

Raz na jakiś czas możemy prosić o zezwolenie na dostęp, w tym, lecz nie wyłącznie, do pamięci urządzenia, listy kontaktów, powiadomień, lokalizacji GPS, aparatów, modułu Bluetooth, NFC w trakcie procesu świadczenia usług. Mogą Państwo zabronić dostępu do określonych danych osobowych, wyłączając wszystkie lub niektóre zezwolenia na dostęp w menu ustawień Państwa urządzenia. Proces zarządzania autoryzacjami różni się w zależności od urządzenia. Prosimy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak dostać się do menu ustawień urządzenia i opcji programistycznych systemu.

 

4   Przekazywanie, przesyłanie i ujawnianie Państwa danych

4.1   Przekazywanie Państwa danych

Państwa dane osobowe będą utrzymywane w ścisłej tajemnicy i nie będą przekazywane żadnym innym przedsiębiorstwom, organizacjom lub osobom fizycznym, z wyjątkiem poniższych przypadków:

•      Kiedy otrzymaliśmy Państwa wyraźną zgodę na przekazanie Państwa danych osobom trzecim;

•      Kiedy przekazujemy Państwa dane członkom naszego personelu lub oddziałom naszej spółki na świecie, wyłącznie w celu: dalszego świadczenia usług; wykonywania czynności zarządzania wewnętrznego; analizy i badania wycieków danych, działań niezgodnych z prawem lub oszustw; zapewniania rzetelnego funkcjonowania systemu informatycznego spółki. Naszym pracownikom przekazujemy wyłącznie wymagane informacje w minimalnym stopniu. Osoby te podlegają obowiązkom określonym w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Z upoważnionymi członkami personelu zawieramy także Umowy o zachowaniu poufności (NDA).

•      Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług (lub partnerom) w celu oferowania lub ulepszania naszych usług, w tym, lecz nie wyłącznie, usług chmurowych, usług monitoringu wideo, wsparcia IT, obsługi klienta. Ze wszystkimi zewnętrznymi dostawcami usług (lub partnerami) zawieramy rygorystyczne umowy dotyczące zarządzania danymi, które zobowiązują ich do podejmowania określonych kroków w zakresie bezpieczeństwa Państwa danych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami, a także naszymi wymaganiami dotyczącymi zabezpieczania danych.

•      Kiedy przekazujemy Państwa dane na podstawie wymogów dyktowanych przepisami prawa lub regulacjami lub na żądanie władz.

4.2   Przesyłanie Państwa danych

Nie będziemy przesyłać Państwa danych żadnym innym przedsiębiorstwom, organizacjom lub osobom fizycznym, z wyjątkiem poniższych przypadków:

•      Przesyłanie na podstawie wyraźnej zgody: możemy przesłać Państwa dane osobom trzecim, jeśli otrzymaliśmy Państwa wyraźną zgodę na takie działanie.

•      W przypadku połączenia, przejęcia lub ogłoszenia upadłości, zobowiążemy nową spółkę lub organizację, która jest aktualnie posiadaczem Państwa danych osobowych, do postępowania zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. W przeciwnym razie, zażądamy od takiej spółki lub organizacji, by wystąpiła do Państwa o udzielenie nowej zgody.

4.3   Ujawnienie Państwa danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione w poniższych przypadkach:

•      Kiedy otrzymaliśmy Państwa wyraźną zgodę na ujawnienie danych;

•      Kiedy jest to wymagane przepisami prawa, prowadzonymi czynnościami prawnymi, w tym postępowaniami sądowymi, lub na żądanie władz.

 

5   Okres przechowywania Państwa danych

Państwa dane będą przechowywane przez cały okres wymagany do realizacji celów wyszczególnionych w Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz przez dodatkowy okres wymagany lub dopuszczony w świetle przepisów prawa, aż do chwili wycofania przez Państwa zgody.

Możemy przy tym wydłużyć okres wykorzystywania Państwa danych w celach analityczno-badawczych, ale wówczas dane zostaną odpowiednio zanonimizowane, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa krajowego, możemy przechować Państwa dane, aby pomagać w trwających procedurach dochodzeniowych na szczeblu rządowym lub sądowym w zakresie podejmowania lub podtrzymywania wniosków prawnych, lub prowadzenia postępowań cywilnych, karnych lub administracyjnych. Jeśli powyższe powody nie mają zastosowania do przechowywanych przez nas danych, Państwa dane zostaną usunięte i zniszczone w bezpieczny sposób, zgodnie z odpowiednimi wymogami.

 

6  Ochrona danych osób małoletnich

Nasze produkty i usługi są przeznaczone głównie dla osób dorosłych, jednak mamy świadomość, że należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię zagwarantowania prywatności i bezpieczeństwa osób małoletnich, które korzystają z naszych produktów i używają naszych usług. Za osobę małoletnią uważa się każdą osobę, która nie ukończyła 18 roku życia (i nie zawarła małżeństwa przed ukończeniem 18 roku życia).

Będziemy wykorzystywać i ujawniać wyłącznie dane osobowe osób małoletnich, zgromadzone za zgodą prawnego opiekuna, jeśli przepisy prawa na to zezwalają, opiekun wyraził zgodę w sposób wyraźny lub istnieje potrzeba ochrony osób małoletnich. Jednocześnie, opiekun, który chce uzyskać dostęp, zmodyfikować lub usunąć dane osobowe osoby małoletniej, która znajduje się pod jej/jego pieczą, powinien skontaktować się z nami w sposób opisany w niniejszej polityce.

Jeśli okaże się, że gromadzimy dane osobowe osoby małoletniej bez uprzedniej zgody jej opiekuna, dołożymy starań, by w możliwie najkrótszym czasie usunąć odpowiednie treści.

 

7   Środki ochrony danych

Stosujemy uznane główne zasady ochrony dany (uczciwość, ograniczenie celów, jakość danych, przechowywanie danych, stosowanie poszczególnych praw oraz bezpieczeństwo) oraz podejmujemy zasadne kroki, by zagwarantować bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Wykorzystujemy szereg technik, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych tak, by ograniczyć ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, bezprawnego ujawnienia lub dostępu. Wśród zastosowanych przez nas środków zabezpieczających można wymienić między innymi, lecz nie wyłącznie: anonimizację danych, szyfrowanie danych oraz kontrolę uprawień zapór ogniowych oraz kontrolę dostępu do danych.

Państwa dane będą przechowywane przez cały okres wymagany do realizacji celów wyszczególnionych w Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz przez dodatkowy okres wymagany lub dopuszczony w świetle przepisów prawa, aż do chwili wycofania przez Państwa zgody.

Możemy przy tym wydłużyć okres wykorzystywania Państwa danych w celach analityczno-badawczych, ale wówczas dane zostaną odpowiednio zanonimizowane, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa, możemy przechować Państwa dane, aby pomagać w trwających procedurach dochodzeniowych na szczeblu rządowym lub sądowym w zakresie podejmowania lub podtrzymywania wniosków prawnych, lub prowadzenia postępowań cywilnych, karnych lub administracyjnych. Jeśli powyższe powody nie mają zastosowania do przechowywanych przez nas danych, Państwa dane zostaną usunięte i zniszczone w bezpieczny sposób, zgodnie z odpowiednimi wymogami.

Ponadto, regularnie sprawdzamy i aktualizujemy mechanizmy bezpieczeństwa używane do ochrony danych, aby zapewnić skuteczne zabezpieczenie danych przez niewłaściwym wykorzystaniem. Jeśli mają Państwo poczucie, że bezpieczeństwo Państwa danych jest zagrożone, lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat środków stosowanych przez nas w celu ochrony danych, prosimy o kontakt z Biurem ds. ochrony danych, którego dane kontaktowe zostały umieszczone w niniejszym dokumencie.

 

8   Przechowywanie danych osobowych

Z uwagi na to, że nasze usługi świadczymy na całym świecie, oraz uwzględniając bezpieczeństwo przechowywania danych, będziemy przechowywać wszelkie zgromadzone od Państwa dane jednocześnie na naszych serwerach w Niemczech i w stanach Zjednoczonych, bez względu na Państwa miejsce zamieszkania.

 

9   Transgraniczne przesyłanie danych osobowych

Jesteśmy międzynarodową spółką i zakres odpowiedzialności naszych zespołów w zakresie przetwarzania danych może obejmować cały świat lub szereg krajów/regionów. W związku z tym, takie zespoły mogą być zlokalizowane wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność, w tym także poza UE, w krajach, które nie stosują takich samych standardów względem ochrony danych osobowych, jak Państwa kraj zamieszkania. Oznacza to, że możemy przesyłać Państwa dane poza UE, w tym do Chin. Korzystając z naszych usług lub dołączając do naszych serwisów i/lub przekazując nam Państwa dane, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych poza krajem/regionem zamieszkania, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować przestrzeganie odnośnych wymogów prawnych w zakresie dopuszczalnym przez istniejącą technologię, na przykład, zawierając standardowe umowy. Państwa dane, które są przez nas zgromadzone, wykorzystujemy w celu analizy użytkowników i produktów, po przeprowadzeniu wymaganego przetwarzania, aby dostarczać Państwu coraz lepsze usługi. Jednak w tym przypadku, podejmiemy wszelkie kroki, aby odpowiednio chronić Państwa dane.

Jeżeli przekażemy Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym podlegającym innym jurysdykcjom, zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych przez: zastosowanie poziomu ochrony wymaganego na mocy miejscowych przepisów prawa o ochronie/prywatności danych, prowadzenie działalności zgodnie z naszymi politykami i standardami oraz o ile nie określono inaczej, przekazywanie Państwa danych osobowych wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Wykonując swoje prawa przedstawione w niniejszym dokumencie mogą Państwo żądać przekazania dodatkowych informacji dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych oraz uzyskać kopię dowodów na wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń.

Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez nas narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

 

10   Portrety użytkowników i zautomatyzowane decyzje

Aby umożliwić Państwu wygodniejsze i bardziej spersonalizowane wyświetlanie informacji, przeszukiwanie treści oraz korzystanie z funkcji "push" podczas używania naszych usług, na podstawie informacji zakupowych lub danych logowania do serwisu określić Państwa preferencje i stworzyć pośredni portret użytkownika, na który składają się banery do wyświetlenia, powiadomienia push i potencjalne treści reklamowe.

Możemy przeprowadzać analizę przetworzonych danych, na podstawie których nie można określić Państwa tożsamości, aby stale ulepszać nasze produkty i usługi.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych w celu przeprowadzania jakichkolwiek w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

 

11   Prawa w zakresie danych osobowych i ich egzekwowanie

11.1 Przysługujące Państwu prawa w zakresie danych osobowych

•      Prawo dostępu: żądanie przekazania kopii Państwa danych osobowych, jakie posiadamy;

•      Prawo poprawienia: żądanie poprawienia błędnych lub nieaktualnych danych;

•      Prawo wylogowania i usunięcia: żądanie usunięcia konta lub danych osobowych;

•      Prawo przenoszenia: żądanie przekazania danych i, jeśli to możliwe, przesłania ich bezpośrednio do innego administratora danych;

•      Prawo ograniczenia: żądanie ograniczenia przetwarzania z uwagi na spór w zakresie poprawności lub zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych po naszej stronie; jednak, ograniczenie przetwarzania może sprawić, że nie będą Państwo mogli w sposób standardowy korzystać z naszych usług;

•      Prawo odmowy: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu tworzenia portretów użytkowników i prowadzenia automatycznych procesów decyzyjnych oraz sprzeciwu wobec przesyłania informacji handlowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przy użyciu Państwa danych osobowych;

•      Prawo do złożenia skargi: złożenie skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych do odpowiedniego organu w Państwa miejscu zamieszkania lub na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który przetwarza Państwa dane;

•      Prawo wycofania zgody: wycofanie zgody w dowolnym czasie, jeśli podstawą do przetwarzania przez nas danych jest udzielona przez Państwa zgoda.

11.2 Metody egzekwowania praw w zakresie danych osobowych

Będziemy chronić Państwa prawo dostępu do danych osobowych i poprawiania ich. Jeśli chcą Państwo skorzystać z wszelkich praw opisanych w punkcie 11.1, prosimy wysłać wiadomość e-mail do naszego Biura ds. ochrony danych, gdzie Państwa prośba zostanie przetworzona.

Z uwagi na to, że do naszej skrzynki codziennie trafia wiele wiadomości reklamowych, nie odpowiemy na wiadomość, jeśli uznamy, że Państwa wiadomość nie ma związku z ochroną danych osobowych.

11.3 Skutki żądania

Po przekazaniu żądania w temacie danych osobowych, może dojść do:

(1) Odrzucenia wniosku

W pewnych przypadkach wnioski skierowane przez osoby, których dotyczą dane osobowe, mogą zostać odrzucone, w tym, lecz nie wyłącznie, w poniższych okolicznościach:

•      Osoba, której dotyczą dane osobowe nie posiada odnośnych praw na podstawie przepisów kraju zamieszkania;

•      Nie można zweryfikować tożsamości osoby składającej wniosek;

•      Nie można zweryfikować żądania osoby, której dotyczą dane osobowe lub żądanie nie dotyczy odpowiedniego zakresu, szczególnie w przypadku powtarzających się wniosków;

•      Ujawnienie danych może zaszkodzić interesom określonych stron, jeśli zawarte informacje dotyczą odszkodowania lub roszczenia otrzymanego w wyniku sporu;

•      Dane są przechowywane w celach statystycznych i badawczych oraz wyniki prowadzonych działań statycznych i badawczych nie ujawniają tożsamości poszczególnych osób;

•      Inne okoliczności określone przepisami prawa.

Jeśli żądanie osoby, której dotyczą dane osobowe, zostało odrzucone, wówczas w sposób formalny przedstawimy wnioskodawcy powody takiego stanu rzeczy.

(2) Przyjęcia wniosku

W przypadku braku okoliczności określonych w punkcie (1), wniosek będzie przetwarzany. Jeśli naprawdę chcą Państwo, abyśmy przyjęli Państwa wniosek, w żądanie prosimy podać możliwie dużo szczegółów, takich jak rodzaj i charakter treści, informacje o posiadaczu (np. nazwę używanego produktu lub usługi), czas wygenerowania i przetwarzania informacji (jeśli określenie czasu jest maksymalnie szczegółowe, wniosek może zostać przyjęty).

11.4 Wycofanie zgody

Mogą Państw zmienić zakres zgody na dalsze gromadzenie danych osobowych lub wycofać swoją zgodę, usuwając informacje na temat konfiguracji, usuwając połączenie z powiązanym urządzeniem lub kasując numer konta.

Prosimy zrozumieć, że podstawowe dane osobowe (e-mail użyty do rejestracji) muszą być uzupełnione, ale usługa mogła działać, więc jeśli wycofają Państwo zgodę lub autoryzację, przestaniemy świadczyć usługę, której dotyczy wycofana zgoda lub autoryzacja. Jednak decyzja o wycofaniu przez Państwa zgody lub autoryzacji nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na postawie uprzedniej zgody.

 

12   Zmiany Oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Bez Państwa wyraźnej zgody nie ograniczymy praw przysługujących Państwu na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Wszelkie informacje o zmianach w Oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną opublikowane na tej stronie internetowej. W przypadku znaczących zmian, będziemy kierować zawiadomienie w formie bardziej jednoznacznej (w przypadku niektórych usług wyślemy powiadomienie e-mail, wyszczególniając konkretne zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności.)

Znaczące zmiany, o których mowa powyżej, mogą oznaczać między innymi, lecz nie wyłącznie:

•      Znaczące zmiany w naszym modelu usług, tak jak cel przetwarzania danych osobowych, oraz rodzaju przetwarzanych danych osobowych i sposób wykorzystania danych osobowych;

•      Istotne zmiany w strukturze właścicielskiej, organizacyjnej, itp, np. zmiana właściciela na skutek zmian w działalności operacyjnej, połączenia podmiotów wskutek upadłości, itp.

•      Ważna merytoryczna zmiana w zakresie publicznego ujawniania danych osobowych;

•      Istotna zmiana dotycząca prawa do uczestniczenia w przetwarzaniu danych osobowych i powiązanych metod egzekwowania tego prawa.

•      Zmiana działu odpowiedzialnego za zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych lub zmiana danych kontaktowych i kanałów przeznaczonych do składania skarg;

•      Wysoki stopień ryzyka ujawniony w raporcie na temat wpływu bezpieczeństwa danych osobowych.

Jednocześnie, każdą wersję Oświadczenia o ochronie prywatności zarchiwizujemy, aby umożliwić Państwu wgląd do niej.

 

13  Cookies

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wykorzystywania plików typu cookies (ciasteczka) przez Stronę Internetową. Strona Internetowa używa plików typu cookies (ciasteczka). Przez pliki cookies należy rozumieć krótkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w systemie teleinformatycznym użytkownika za pomocą systemu teleinformatycznego usługodawcy. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku skorzystania przez niego po raz kolejny z tej samej usługi, pozwalają też na dopasowanie charakteru świadczonych usług do preferencji użytkownika. Pliki cookies używane są w szczególności do: (i) prowadzenia statystyk, (ii) ułatwienia użytkownikowi korzystania ze Strony Internetowej, (iii) określenia preferencji użytkownika w celu prezentowania mu treści i materiałów odpowiadających tym preferencjom, (iv) monitorowania aktywności użytkownika na stronie w celach marketingowych. Pliki cookies stosowane przez Stronę Internetową mogą być plikami typu session cookies lub persistant cookies. Pliki typu session cookies są plikami tymczasowymi pozwalającymi na kontrolowanie aktywności użytkownika tylko podczas trwania danej sesji, po zamknięciu przeglądarki nie można już odtworzyć uzyskanych wcześniej danych. Pliki typu persistant cookies przechowywane są na dysku urządzenia, przez które użytkownik łączy się z siecią przez dłuższy czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik może usuwać lub blokować pliki cookies z poziomu stosowanego przez użytkownika oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów usuwania i blokowania plików cookies zawiera oprogramowanie do przeglądania stron internetowych. Brak usunięcia lub zablokowania plików cookies z poziomu stosowanego przez użytkownika oprogramowania do przeglądania stron internetowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisanie lub przechowywanie plików typu cookies na urządzeniu, przez które użytkownik łączy się z siecią.

Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą spowodować ograniczenia lub uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji Strony Internetowej.

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Użytkownik ma możliwość korzystania anonimowo lub pod nazwą użytkownika.

 

14  Linki do stron zewnętrznych

W przypadku gdy Strona Internetowa zawiera linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, jak również politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies. Tym samym informujemy o konieczności zapoznania się z polityką prywatności zawartą na takiej stronie internetowej.

 

15  Zmiany polityki prywatności

Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia opisanych w niniejszym dokumencie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych będą Państwu przekazywane z wykorzystaniem zwykle stosowanych przez nas kanałów komunikacji, w tym nasze strony internetowe lub aplikacje.