CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM ,Chính sách bảo mật | Toshiba Lifestyle Việt Nam

Chính sách bảo mật | Toshiba Lifestyle Việt Nam
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG (QUYỀN RIÊNG TƯ)

 

Website này được Công ty TNHHH Sản Phẩm Tiêu Dùng Toshiba Việt Nam (sau đây gọi là “Toshiba”) quản lý nhằm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công ty và các sản phẩm chính hàng của Toshiba. Toshiba không thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra.

 

Toshiba chỉ thu nhận các thông tin được cung cấp qua hình thức bạn gửi email cho chúng tôi, hoặc các thông tin bạn điền và gửi trực tiếp đến địa chỉ liên hệ của chúng tôi khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại.

 

1. Mục đích thu thập thông tin và phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được bạn cung cấp qua hình thức bạn gửi email cho chúng tôi, hoặc các thông tin được bạn gửi trực tiếp đến địa chỉ liên hệ của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

- Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Toshiba.

- Giải đáp thắc mắc khách hàng.

- Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên website của chúng tôi.

- Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website.

- Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Toshiba.

 

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Toshiba sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

 

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Toshiba và Toshiba không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

 

Toshiba có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

 

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống nội bộ của Toshiba.

 

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng của Toshiba và tuân thủ pháp luật Việt Nam, các đối tượng sau đây được quyền tiếp cận một phần hoặc toàn bộ thông tin thu thập phù hợp với pháp luật Việt Nam:

• Toshiba và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với người tiêu dùng.

• Công ty đối tác thuộc tập đoàn Toshiba ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

• Bên thứ ba mà Toshiba ủy quyền thực hiện các mục đích trong việc thu thập thông tin hoặc bên thứ ba khi Toshiba có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của Toshiba.

• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 

Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của bạn để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép.

 

Việc chia sẻ các thông tin đối với các đối tượng không thuộc Toshiba sẽ được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

4. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân Toshiba, hãy gửi e-mail cho chúng tôi.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Sản Phẩm Tiêu Dùng Toshiba Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: tầng 17, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Email: contacts@toshiba.com.vn

Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ: Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng: 18001529