CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM ,Tuân thủ thông tư số 30/2011/TT-BCT | Toshiba Việt Nam

Tuân thủ thông tư số 30/2011/TT-BCT | Toshiba Lifestyle Việt Nam

 

Giới hạn các Hóa chất Độc hại trong các Sản phẩm Điện và Điện tử

Việc giới hạn các hóa chất độc hại ở Việt Nam được chính thức quy định bởi Bộ Công Thương vào ngày 10/8/2011 bằng việc ban hành Thông tư của Việt Nam (số 30/2011/TT-BCT), thực hiện việc công bố thông tin tuân thủ từ ngày 1/12/2012. Vui lòng tham khảo trang web từ đường dẫn sau: Xem chi tiết.

Tuyên bố Tuân thủ:

Các sản phẩm của Toshiba tuân thủ các yêu cầu của Thông tư số 30/2011/TT-BCT và không cho phép sử dụng Chì, Thủy ngân, Crom hóa trị 6, Polybrominated biphenyl và Polybrominated diphenyl ete có hàm lượng vượt quá 0,1% khối lượng và Cadimi có hàm lượng vượt quá 0,01% khối lượng, như được nêu trong Phụ lục 1 và 2 của Thông tư.