CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM ,Thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ | Toshiba Việt Nam

Thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ | Toshiba Lifestyle Việt Nam

 

Việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ ở Việt Nam được chính thức quy định vào ngày 22/5/2015 bằng việc ban hành Quyết Định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, thực hiện việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ từ ngày 01/7/2016. Theo đó, nhà sản xuất có trách nhiệm thu hồi sản phẩm thải bỏ - do bản thân nhà sản xuất đã bán ra thị trường, tại các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Danh mục sản phẩm – được thu hồi bởi công ty TNHH Sản phẩm Tiêu dùng Toshiba Việt Nam, gồm có tủ lạnh, máy giặt và máy điều hòa không khí Toshiba. Người tiêu dùng mang sản phẩm thải bỏ đến các điểm thu hồi với địa chỉ sau để được tiếp nhận:

1. Công ty TNHH Sản phẩm Tiêu dùng Toshiba Việt Nam. 
    Địa chỉ: Số 12, Đường 15, Khu phố 4, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 028 3897 5433
    Thời gian làm việc: Từ 8h00-16h45, thứ hai đến thứ sáu.

2. Kho công ty Toshiba Việt Nam
    Địa chỉ: trong khuôn viên Công ty Cổ phần Phương Đông, Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
    Điện thoại: 022 1379 1851
    Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00, thứ hai đến thứ sáu