CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM TIÊU DÙNG TOSHIBA VIỆT NAM ,Chính sách mua hàng | Toshiba Việt Nam

Chính sách mua hàng | Toshiba Lifestyle Việt Nam
Đặt hàng

-    Đặt hàng trực tiếp tại các điểm bán hàng của trong hệ thống phân phối sản phẩm của Toshiba Việt Nam.
-    Đặt hàng qua các trang web thương mại điện tử hoặc đường dây nóng của các điểm bán hàng của trong hệ thống phân phối sản phẩm của Toshiba Việt Nam.

Giao nhận, vận chuyển

-    Nhận hàng trực tiếp tại các điểm bán hàng của trong hệ thống phân phối sản phẩm của Toshiba Việt Nam.
-    Nhận hàng tại nhà (áp dụng theo chính sách của các điểm bán hàng của trong hệ thống phân phối sản phẩm của Toshiba Việt Nam)

Phương thức thanh toán

-    Bằng tiền mặt/thanh toán qua ATM trực tiếp tại các điểm bán hàng của trong hệ thống phân phối sản phẩm của Toshiba Việt Nam;
-    Chuyển khoản thông qua hệ thống ngân hàng đến tài khoản của các điểm bán hàng của trong hệ thống phân phối sản phẩm của Toshiba Việt Nam;
-    Các phương thức thanh toán khác được áp dụng tại các điểm bán hàng của trong hệ thống phân phối sản phẩm của Toshiba Việt Nam.