บริษัท โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด


ชั้น 21 ห้อง 2101-2102A อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. 0-2237-5909-11
Fax. 0-2237-5912

Trade in raw material, all parts & components use in infrastructure and related service system, power plants equipments or power generating utilising nuclear, themal, hydro or other alternative source of energy.

 

 

บริษัท โตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000


โทร. 0-2501-1400 (28 lines)
โทรสาร. 0-2501-3559


Products:
Refrigerator, Washing Machine.

 

 

บริษัท โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


572 ม.7 สวนอุตสาหกรรม 304 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140


โทร. 037-284-900
โทรสาร. 037-284-991


Products:
Products Semiconductor (Memory ICS, Ligic ICS)

 

 

บริษัท โตชิบา โฮกุโตะ อิเลคโทรนิค ดีไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด


132 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000


โทร. 0-2501-3210-20
โทรสาร. 0-2501-3224-5


Products:
Manufuring of Magnetron for Microwave oven (MAG) and Thermal Print Head (TPH)

 

 

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด


201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


โทร. 0-2511-7999
โทรสาร. 0-2513-0305


Products :
· Home Appliance Products
Refrigerator, Washing Machine, Air Conditioner, Air Purifier, Vacuum Cleaner, Fan, Water Heater
· Kitchen Products
Rice Cooker, Microwave, Hot Pot, Electric Pan
· Audio Visual Products
UHD 4K TV, Smart TV, Digital TV, Analog TV
· Information Technology Products
Notebook, Projector, Gadgets

 

 

บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด


129/1-5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000


โทร. 0-2589-0160-9 / 0-2588-4642
โทรสาร. 0-2589-7028 / 0-2589-0169


Products :
Electric Fans, Refrigerators, Motors, Kitchen Appliances, Water Heater

 

 

บริษัท ไทย โตชิบา ไลท์ติ้ง จำกัด


144 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000


โทร. 0-2501-1425-9 / 0-2963-7408-11
โทรสาร. 0-2501-1431


Products :
Products Manufacture & Sales of Fluorescent Lamps

 

 

บริษัท โตชิบา แคร์เรีย (ประเทศไทย) จำกัด


144/9 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000


โทร. 0-2021-3100
โทรสาร. 0-2021-3101-2


Products :
Air Conditioners

 

 

บริษัท โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด


144/2 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000


โทร. 0-2118-5255
โทรสาร. 0-2118-5200


Products :
Sales and Manufaturing of Verious Kinds of Components for Bussiness Machines, Automobiles and Industrial parts (Excluding Design)

 

 

บริษัท โตชิบา โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด


144/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000


โทร. 0-2501-4200 / 0-2501-4211
โทรสาร. 0-2501-2963


Products :
Transportation Transaction Export – Import

 

 

บริษัท โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) จำกัด


127/28 อาคารปัญจธานี ชั้น 23 ถนนนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


โทร. 0-2681-0158 to 61 / 0-2681-0164 ต่อ 5
โทรสาร. 0-2681-0162


Products:
Plastic Injection Molding Machine, Aluminium Diecasting Machine, Machine Tool

 

 

บริษัท โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


ชั้น 15 อาคารคิวเฮ้าล์ (อโศก) 66 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110


โทร. 0-2264-2515-17
โทรสาร. 0-2264-2518


Products :
Design and Contruction of Civil, Mechaical, Electronical Works for Industrial factory customer.

 

 

บริษัท คอนโทรล คอมโพเน้นท์ จำกัด


131/2 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000


โทร. 0-2501-1176-7 / 0-2501-1375
โทรสาร. 0-2501-1159


Products :
Manufacturing of Electrical Component Home Appliances

 

 

บริษัท ทีซีเอฟจี คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


212/1 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตประกอบการเสรี ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230


โทร. 038-492-841
โทรสาร. 038-492-987


Products :
Manufacturing of Compressor