โตชิบา ไทยแลนด์ | Toshiba Thailand

เพราะเราใส่ใจ...พันธมิตร
การสื่อสารระบบเปิดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฉะนั้นเราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้คุณควบคุมสมาร์ทโฮมของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา โปรดดูรายละเอียดด้านล่างสำหรับแพลทฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์โตชิบาของคุณให้ดียิ่งขึ้น
สินค้า IoT