เครื่องซักผ้าฝาหน้า
ระบบดิจิตอล
ColorAliveMatters
เครื่องซักผ้าฝาบน
Ultra Fine Bubble
เพิ่มประสิทธิภาพของผงซักฟอกด้วยการสร้างฟองเล็กระดับนาโน ซักสะอาดถึงใยผ้า
I-Clean
ทำความสะอาดถังอัตโนมัติ
AW-DUG1700WT
Ultra Fine Bubble
เพิ่มประสิทธิภาพของผงซักฟอกด้วยการสร้างฟองเล็กระดับนาโน ซักสะอาดถึงใยผ้า
I-Clean
ทำความสะอาดถังอัตโนมัติ