F-ASY50TH(W)

F-ASY50TH(W)

F-ASY50TH(W)

พัดลมตั้งพื้น
ตะแกรงออกแบบพิเศษส่งลมเย็นได้ไกลและแรงยิ่งขึ้น
  • ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลและแรงยิ่งขึ้น

  • ทนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลแบริ่ง

  • ลมแรงจุใบ ด้วย 5 ใบพัด

  • รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

  • มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 934-2558 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

White

55 วัตต์
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
455x400x1330
ขนาด กxยxส (มม.)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
55 วัตต์
ขนาด กxยxส (มม.)
455x400x1330
การรับประกัน
รับประกันมอเตอร์ 3 ปี
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
สินค้าใกล้เคียง