F-AWY60TH(W)

F-AWY60TH(W)
F-AWY60TH(W)
F-AWY60TH(W)
F-AWY60TH(W)
F-AWY60TH(W)
F-AWY60TH(W)
  • ตะแกรงออกแบบพิเศษเกลียวโค้งสองระดับ ส่งลมเย็นได้ไกลและแรงยิ่งขึ้น

  • ทนทาน ทำงานเงียบ ด้วยมอเตอร์แบบบอลแบริ่ง

  • ตั้งเวลาการทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง

  • สะดวกสบาย สั่งงานได้ด้วยรีโมท

  • มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 934-2558 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

White
55 วัตต์
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
452x350x540
ขนาด กxยxส (มม.)
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
55 วัตต์
ขนาด กxยxส (มม.)
452x350x540
การรับประกัน
รับประกันมอเตอร์ 3 ปี
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
สินค้าใกล้เคียง