IC-20S2PT

IC-20S2PT

IC-20S2PT

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
กระจกเซรามิก HEGON
  • กระจกเซรามิก HEGON ทนทาน รับน้ำหนักได้มาก

  • ปรับความร้อนได้ 8 ระดับ สำหรับการปรุงอาหารที่หลากหลาย

  • ความปลอดภัยสูง ด้วยระบบล็อคปุ่มกด และระบบตั้งเวลา

  • อุปกรณ์เสริม หม้อต้มสแตนเลสคุณภาพสูง

  • มาตรฐานความปลอดภัย มอก. 1641-2552 จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Black

2000
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
Ceramic Hegon
วัสดุ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
2000
วัสดุ
Ceramic Hegon
ตั้งเวลาได้สูงสุด (ชม.)
3
ปุ่มล๊อคป้องกันเด็ก
มี
ขนาด กxยxส (มม.)
360x290x45
น้ำหนัก (กก.)
2.65
การรับประกัน
รับประกันสินค้า 1 ปี ตัวทำความร้อน 2 ปี
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม